Behov av filterbyte?

Vi har filter för din bostad / förening.

Begär offert
Beställ filter
Temp picture

Studier visar att bra ventilation

• minskar risken att få astma och allergier
• ökar arbetseffektiviteten
• bidrar till bättre hälsa och lägre sjukfrånvaro
• är en förutsättning för välisolerade och täta hus i vårt kalla klimat
• spar energi

Vi jobbar med originalfilter från

Acticion Swegon dinair systemair