bild på himmel

Bostadskontroll ombesörjer även utbytet av filterna

Att låta Bostadskontroll komma för att byta filter är en bra värdemätare på att filter verkligen blir utbytta i er förening.
Om en fläktmotor "går för hårt" p.g.a att man har smutsiga filter är givetvis ej att rekommendera. Det innebär att fläktarna måste jobba hårdare för att få luften att förflytta sig – vilket slösar energi och ökar slitaget. Det kan t.o.m vara få antal lägenheter i fastigheten som ej har utfört ett byte, för att det ändå kan innebära en obalans i anläggningen.
Ta därför hjälp med att få detta arbete utfört för att säkerställa bytet samtidigt.

Bostadskontroll har utbildad personal som både, en dag, kväll eller helg kan komma ut till föreningen för att utföra detta arbete, samtidigt som vi kontrollerar att allt är som det ska med era funktioner på vent. don m.m. Det har ofta hänt att vi upptäckt igensatta ventiler och därmed ingen tillförsel av luft över huvudtaget. Att vi sedan tar med det förbrukade filtret för transport till återvinningscentral är nog så värdefullt. Efter utfört arbete skickas en rapport på utfört arbete och de ev. anmärkningar vi har upptäckt.