bild på hamn

Varför bör jag byta filter?

Visste du att c:a 40 % av alla barn har problem med astma eller allergi?
Genom bra ventilation kan du halvera risken att ditt barn får dessa sjukdomar.

Vi som bor i Sverige tillbringar ofta 90 % av vår tid inomhus och hälften av den tiden är vi hemma.
Kvaliteten på inomhusluften har därför stor inverkan på vårt välbefinnande och hur vi mår.
Varje dag behöver en vuxen människa cirka 1 kg mat, 2 liter vätska och hela 25 000 liter luft.
Att ställa kvalitetskrav på den mat och vätska vi konsumerar är en självklarhet för de flesta, men hur är det med luften vi andas? Luften vi andas tas ofta som en självklarhet och förutsätts vara bra.

Normalt tänker vi kanske på bilavgaser, pollen och olika typer av utsläpp när vi tänker på luftföroreningar.
Bra ventilation tar inte bort risken för astma eller allergi men barn som bor i hus med bra ventilation har påtagligt bättre förutsättningar att förbli friska. Flertalet bostäder i Sverige har för låg luftomsättning enligt studier. 60 % av alla lägenheter och 80 % av alla villor uppfyllde inte de krav som vi har för luftomsättning i Sverige.
Då är det lätt att förstå vikten av en väl fungerande ventilation.

Studier visar att bra ventilation
• minskar risken att få astma och allergier
• ökar arbetseffektiviteten
• bidrar till bättre hälsa och lägre sjukfrånvaro
• är en förutsättning för välisolerade och täta hus i vårt kalla klimat
• spar energi