Brandvarnare

Både din egen & din familjs säkerhet vilar på den, likaså dina grannars.

En viktig detalj som lätt kan glömmas bort, den som kan vara jobbig när du steker pannkakor, men är vår räddare i nöden när det verkligen gäller. Brandvarnaren är den billigaste och mest effektiva livförsäkring som finns. Den ska framförallt skydda dig/familjen och dina grannar när du sover. Det är på natten som de flesta bostadsbränder inträffar.
Vår egna erfarenhet då vi besöker många lägenheter är att en hel del saknar en brandvarnare. Man har helt enkelt tagit ner den för att den låter så fort man lagat mat eller behöver batterierna till någon leksak eller dylikt.

Bostadskontroll Stockholm AB har tittat igenom en del varnare och kommit fram till en vi tycker täcker det mesta, och är återförsäljare av Deltronics X10. En optisk brandvarnare med pausfunktion. 10-års inbyggt batteri och 10-års garanti.
Det positiva med detta inbyggda batteri är givetvis först och främst att du slipper tänka på att byta ut batteriet efter ett år (rekommendation från brandskyddsföreningen). Men även att det inte går att plocka ut. Då tänker vi främst på dom stunder då du saknar ett batteri och kommer på att, ”juste” jag tar det som sitter i brandvarnaren och glömmer bort säkerheten.
Det går inte med denna brandvarnare, och gynnar samtliga i föreningen.

Egenskaper:

• Rökvarnare med pausfunktion
• Inbyggt 10-års litiumbatteri, inga batteribyten
• Enkel och snabb installation – montera takfäste – vrid på plats – klart
• LED & Testknapp, inbyggd självövervakning för fel eller damm
• Låg batterivarning med 10 timmars fördröjning
• Stor test/pausknapp, Pausfunktion 10 min vid larm
• Kraftig larmsignal (>85dB på 3 meters avstånd)
• Certifierad tillverkare enligt ISO 9001: 2008
• Godkänd enligt svensk standard SS-EN 14604: 2005
• CE-godkänd 2797-CPR-706070

Tillbehör:

Universalfäste
Ett universalfäste som kan monteras på den gamla föregående brandvarnare- fästet. Inga nya hål eller skruvar behövs. Passar på flera olika modeller.

Monteringsfäste
Monteringsfästet är framtaget med dubbelhäftande tejp för att slippa använda skruv.

Önskar ni som förening få alla medlemmars brandvarnare kontrollerade samtidigt som vi utför ett filterbyte kan vi givetvis hjälpa er med det.

Dagens moderna lägenhetstak är ofta grängat, då har vi valt att använda oss utav ett av de befintliga hålen från den gamla brandvarnaren samt Monteringsfästet med dubbelhäftande tejp. Inga nya hål behövs borras.

Begär offert

Vi kan även erbjuda andra brandvarnare med wifi-anslutning som kan kontrolleras genom app på mobilen.


Få en gratis sms-påminnelse när det är dags att testa brandvarnaren.
Besök 
skyddadigmotbrand.se och registrera dig. 

Enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor 2 kap 2 § ska ”ägare eller nyttjanderättshavare av byggnader eller andra anläggningar hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand”.

Ovanstående innebär i korthet att både hyresgäster/lägenhetsinnehavare & fastighetsägare/styrelsen, har ett ansvar för efterlevnaden av lagen. För de boende gäller det att rätta sig efter de regler som gäller för byggnaden i fråga. För ägare gäller det att se till att regler upprättas, och att brandtekniska installationer kontrolleras och underhålls.

Läs mer om brandskydd

Om den Optiska brandvarnaren får ett oönskat larm från matos eller vattenånga, då kan man med hjälp av Pausfunktionen reduceras känsligheten på varnaren under en förutbestämd tid. Vid ett sådant larm trycker man bara kort på pausknappen eller testknappen så reduceras känsligheten under 10 minuter.

När tiden löpt ut återgår brandvarnaren automatiskt till normal känslighet.
Detta är en viktig säkerhetsfunktion för att förhindra att brandvarnaren avlägsnas från taket vid ev. oönskade larm eller irritation.

Du testar brandvarnare genom att trycka på den stora test knappen, då kontrolleras hela brandvarnarens funktion, inte bara batteriet.

• Testa varnaren en gång i månaden, varit bortrest en längre tid, när du gjort rent den.
• Dammsug larmet var sjätte månad & torka med en lätt fuktad trasa för att avlägsna eventuell smuts.
• Täck inte över varnaren.
• Varnaren får enbart täckas över när det utförs damm rika arbeten som slipning av golv/väggspackel.

En brandvarnare är en känslig livförsäkring, livslängden för denna varnare kan minskas avsevärt på grund av bristande regelbundet underhåll. 
En brandvarnare som är smutsig invändigt blir känsligare och larmar oftare utan anledning. Testa inte med varnaren med öppen låga, detta kan skada brandvarnaren samt innebära fara för omgivningen. Vi rekommenderar inte test med rök eftersom detta kan vara missvisande om inte korrekt testutrustning används (gäller särskilt optiska brandvarnare). Brandvarnaren får ej målas.


Brist på underhåll kan ge upphov till oönskade larm, ha inverkan på varnarens funktion samt häva garantin.

 

Dagens moderna lägenhetstak är ofta grängat, då har vi valt att använda oss utav ett av de befintliga hålen från den gamla brandvarnaren samt monteringsfäste med dubbelhäftande tejp. Inga nya hål behövs borras.
Ett universalfäste som kan monteras på den gamla föregående brandvarnare fästet. Inga nya hål eller skruvar behövs.

Passar på flera olika modeller. Monteringsfästet är framtaget med dubbelhäftande tejp för att slippa använda skruv.

 

Det är lag på att nya bostäder (byggda 1998 och senare) ska ha fungerande brandvarnare och för äldre fastigheter finns ett allmänt råd från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att brandvarnare bör finnas i bostaden.

Dagens rekommendation är att det ska finnas en brandvarnare per 60 kvadratmeter bostad, men det förutsätter att dörrar inte är stängda. Även när dörren är öppen blir det en fördröjning eftersom röken måste leta sig ner genom dörröppningen.

Läs mer om Brandsäkerhet