Radiator/element filter

Ett radiator- eller elementfilter är en enhet som placeras på eller nära en radiator eller ett element för att filtrera luften som passerar genom den. Filteret kan ta bort damm, partiklar och annan förorening från luften och förhindra att de fastnar på radiatorn eller elementet.

Detta kan bidra till att förbättra inomhusluftkvaliteten och minska behovet av rengöring av radiatorer och element. Det finns olika typer av radiator- eller elementfilter tillgängliga på marknaden och de kan enkelt installeras och underhållas av hemmafixare.

När det gäller val av radiator- eller elementfilter är det viktigt att välja rätt storlek och typ för din specifika enhet. Det finns olika typer av filtermaterial att välja mellan, inklusive mesh och fibrer, och de olika materialen kan ha olika effektivitet och livslängd. Det är också viktigt att regelbundet byta ut filter för att bibehålla dess effektivitet. Genom att använda ett radiator- eller elementfilter kan du skapa en mer hälsosam och behaglig inomhusmiljö samtidigt som du skyddar dina investeringar i dina uppvärmningssystem.

En rubrik till filter 

Radiatorfilter: ePM1 55% 490x54x54 mm

Vi arbetar med kvalitets filter som är klassificerat och godkänt via Eurovent.

Dessa filter är tillverkade med fuktbehandlad papp och framtaget för lägsta möjliga tryckfall och bästa filtrering mot hälsofarliga partiklar, avskiljer 55% av alla partiklar i storleken 0,3-1 tusendels millimeter.
(PM1 betecknar partiklar mindre än 1 mikrometer).

  • Stor/hög filtreringsyta.
  • Limmet som används är ett miljöanpassat och livsmedelsklassat lim.
  • Media i glasfiber med limseparatorer.
  • Slutligt tryckfall: 450 Pa 
  • Rekommenderat slutligt tryckfall 250 PA 
  • Vid kontinuerlig drift max 70 ⁰C 
  • Luftfuktighet: 100% RH

Originalfilter i JM fastigheter
23310-854 / DP 743200: ePM1 55% 360x300x18

Dessa originalfilter är gjorda i tätveckat mikroglasfiber med en yta på 1,05 m2/st. dvs. 10 ggr större filteryta än ett plant filtermedia som har en yta på 0,1 m2. Originalfilter har alltså en betydligt längre livslängd, garanterar rätt filtrering, täthet och ger rätt flöde som er fastighet är grundinställd på.

DP 743200 är JM AB:s original filter som är framtaget för lägsta möjliga tryckfall och bästa filtrering mot hälsofarliga partiklar, avskiljer 55% av alla partiklar i storleken 0,3-1 tusendels millimeter.
(PM1 betecknar partiklar mindre än 1 mikrometer).
Originalfiltret är konstruerat så att uteluften filtreras genom HELA filtret. Det är 71 st. veck på filtret.
Med ett enkelt plant filter blir oftast resultatet bara att filtreringen sker där intagskanalen möter filtret, och därmed förloras luftfiltrets syfte att filtrera luften då planfiltret sätts igen snabbt och blir obrukligt.

Så här kan planfilter se ut:

 

Varför skall man använda original/kvalitets filter?

Med original filter garanterar man rätt filtrering, täthet/rätt mått och rätt flöde som er fastighet från byggstart är grundinställd på. Används fel filter riskerar man att rubba balansen där konsekvensen kan leda till kallras (drar kallt om golvet) och högre uppvärmningskostnader samt att man riskerar att få försämrad luftkvaliteten/minskat luftflöde som bland annat ökar risken för mögel.

Önskas någon mer info/fakta hör ni bara av er.

Originalfilter i JM fastigheter
23310-854 / DP 743200: ePM1 55% 360x300x18

Dessa originalfilter är gjorda i tätveckat mikroglasfiber med en yta på 1,05 m2/st. dvs. 10 ggr större filteryta än ett plant filtermedia som har en yta på 0,1 m2. Originalfilter har alltså en betydligt längre livslängd, garanterar rätt filtrering, täthet och ger rätt flöde som er fastighet är grundinställd på.

DP 743200 är JM AB:s original filter som är framtaget för lägsta möjliga tryckfall och bästa filtrering mot hälsofarliga partiklar, avskiljer 55% av alla partiklar i storleken 0,3-1 tusendels millimeter.
(PM1 betecknar partiklar mindre än 1 mikrometer).
Originalfiltret är konstruerat så att uteluften filtreras genom HELA filtret. Det är 71 st. veck på filtret.
Med ett enkelt plant filter blir oftast resultatet bara att filtreringen sker där intagskanalen möter filtret, och därmed förloras luftfiltrets syfte att filtrera luften då planfiltret sätts igen snabbt och blir obrukligt.

Så här kan planfilter se ut:

 

Varför skall man använda original/kvalitets filter?

Med original filter garanterar man rätt filtrering, täthet/rätt mått och rätt flöde som er fastighet från byggstart är grundinställd på. Används fel filter riskerar man att rubba balansen där konsekvensen kan leda till kallras (drar kallt om golvet) och högre uppvärmningskostnader samt att man riskerar att få försämrad luftkvaliteten/minskat luftflöde som bland annat ökar risken för mögel.

Önskas någon mer info/fakta hör ni bara av er.