Luftfilter

Luftfilter är, trots sitt enkla utseende en komplicerad produkt. Filter skall klara att utan onödigt stort motstånd, både släppa igenom ett tillräckligt stort luftflöde och samtidigt avskilja skadliga partiklar, dvs. partiklar som förorsakar problem för såväl människor som ventilationsanläggningar.
Använd därför enbart kvalitetsprodukter!

Bostadskontroll Stockholm AB kan montera eller enbart leverera filter till alla anläggningar och arbetar med filtertillverkare som är en av Europas största tillverkare av luftfilter som har över 100 års erfarenhet.

Hjälp med att hitta era filter?

pris på luftfilter

Olika filter som vi tillhandahåller

Radiatorfilter: ePM1 55% 490x54x54 mm

Vi arbetar med kvalitets filter som är klassificerat och godkänt via Eurovent.

Dessa filter är tillverkade med fuktbehandlad papp och framtaget för lägsta möjliga tryckfall
och bästa filtrering mot hälsofarliga partiklar, avskiljer 55% av alla partiklar i storleken 0,3-1 tusendels millimeter.
(PM1 betecknar partiklar mindre än 1 mikrometer).

 • Stor/hög filtreringsyta.
 • Limmet som används är ett miljöanpassat och livsmedelsklassat lim.
 • Media i glasfiber med limseparatorer.
 • Slutligt tryckfall: 450 Pa 
 • Rekommenderat slutligt tryckfall 250 PA 
 • Vid kontinuerlig drift max 70 ⁰C 
 • Luftfuktighet: 100% RH

Originalfilter i JM fastigheter
23310-854 / DP 743200: ePM1 55% 360x300x18

Dessa originalfilter är gjorda i tätveckat mikroglasfiber med en yta på 1,05 m2/st. dvs. 10 ggr större filteryta än ett plant
filtermedia som har en yta på 0,1 m2. Originalfilter har alltså en betydligt längre livslängd, garanterar rätt filtrering, täthet
och ger rätt flöde som er fastighet är grundinställd på.

DP 743200 är JM AB:s original filter som är framtaget för lägsta möjliga tryckfall och bästa filtrering mot hälsofarliga partiklar,
avskiljer 55% av alla partiklar i storleken 0,3-1 tusendels millimeter.
(PM1 betecknar partiklar mindre än 1 mikrometer).
Originalfiltret är konstruerat så att uteluften filtreras genom HELA filtret. Det är 71 st. veck på filtret.
Med ett enkelt plant filter blir oftast resultatet bara att filtreringen sker där intagskanalen möter filtret, och därmed förloras
luftfiltrets syfte att filtrera luften då planfiltret sätts igen snabbt och blir obrukligt.

Så här kan planfilter se ut:

 

Varför skall man använda original/kvalitets filter?

Med original filter garanterar man rätt filtrering, täthet/rätt mått och rätt flöde som er fastighet från byggstart
är grundinställd på. Används fel filter riskerar man att rubba balansen där konsekvensen kan leda till kallras
(drar kallt om golvet) och högre uppvärmningskostnader samt att man riskerar att få försämrad luftkvaliteten/minskat
luftflöde som bland annat ökar risken för mögel.

Önskas någon mer info/fakta hör ni bara av er.

Originalfilter i JM fastigheter
23310-854 / DP 743200: ePM1 55% 360x300x18

Dessa originalfilter är gjorda i tätveckat mikroglasfiber med en yta på 1,05 m2/st. dvs. 10 ggr större filteryta än ett plant filtermedia som har en yta på 0,1 m2. Originalfilter har alltså en betydligt längre livslängd, garanterar rätt filtrering, täthet och ger rätt flöde som er fastighet är grundinställd på.

DP 743200 är JM AB:s original filter som är framtaget för lägsta möjliga tryckfall och bästa filtrering mot hälsofarliga partiklar, avskiljer 55% av alla partiklar i storleken 0,3-1 tusendels millimeter.
(PM1 betecknar partiklar mindre än 1 mikrometer).
Originalfiltret är konstruerat så att uteluften filtreras genom HELA filtret. Det är 71 st. veck på filtret.
Med ett enkelt plant filter blir oftast resultatet bara att filtreringen sker där intagskanalen möter filtret, och därmed förloras luftfiltrets syfte att filtrera luften då planfiltret sätts igen snabbt och blir obrukligt.

Så här kan planfilter se ut:

 

Varför skall man använda original/kvalitets filter?

Med original filter garanterar man rätt filtrering, täthet/rätt mått och rätt flöde som er fastighet från byggstart är grundinställd på. Används fel filter riskerar man att rubba balansen där konsekvensen kan leda till kallras (drar kallt om golvet) och högre uppvärmningskostnader samt att man riskerar att få försämrad luftkvaliteten/minskat luftflöde som bland annat ökar risken för mögel.

Önskas någon mer info/fakta hör ni bara av er.

Filterna förhindrar skadliga partiklar som avgaspartiklar och andra luftföroreningar från att tränga in i bostaden och ventilationssystemet, vilket förbättrar inomhusmiljön. Våra luftfilter hindrar även pollen och minska symtom som är relaterade till allergier.

Bostadskontroll Stockholm AB har filter som passar alla ventilationsdon och aggregat på marknaden.

Astma & Allergi
Det är många som lider av pollenallergi och upplever symptom som andningssvårigheter eller allergisk snuva. Med våra kvalitets filter fångar man upp skadliga partiklar samt pollen. Använd er inte bara utav ett enklare ”pollenfiler”. Har man stora problem med pollen kan man behöva byta filtret oftare, eftersom filtret täpps igen och funktionen minskar.

Det finns många anledningar till varför man ska byta sina filtret i bostaden och här är några av anledningarna till varför det är viktigt att man gör detta:

 • Hälsan – Friskare och renare luft i bostaden
 • Minskar energi/elförbrukningen
 • Man ökar livslängden på fläktar och lager, (onödiga reparationskostnader)
 • Minskar risken för mögel
 • Ökar luftflödet och ventilationseffektiviteten
 • Skyddar ventilationsaggregatet mot smuts och partiklar

 

Förbättrad hälsa 
Förbättrad hälsa är något som vi alla strävar efter, och en viktig faktor för att uppnå detta är att andas ren luft. Tyvärr kan luftföroreningar vara en stor bov i dramat när det kommer till hälsa, och enligt Naturvårdsverket kan de leda till allt från hjärt- och kärlsjukdomar till cancer.

 

Minskad elkonsumtion
För att minska energikostnaderna och förbättra effektiviteten har ventilationsfiltren utvecklats med hög filtreringskapacitet men med lågt tryckfall. Detta innebär att filtren kan rena luften på ett effektivt sätt utan att orsaka högt tryckfall, vilket minskar belastningen på fläktsystemet och sänker energikostnaderna.

Att välja piratfilter eller det billigaste alternativet kan bli dyrt.

Billigare och enklare filter tenderar oftast att inte vara lika effektiva, och det mest oroande är om de inte filtrerar luften tillräckligt! Fel filtreringsgrad (som mäts i PM) kan ge högre luftmotstånd och sätter igen filterna snabbare. Då förbrukar fläktarna mer el och slits ut snabbare. Så att det man sparade på filterpriset helt eller delvis äts upp av högre elräkningar och reparationer på aggregaten.

Fördelen med att använda original filter är att ventilations-anläggningen från start är injusterad med dessa filter, motsvarar de flöden som är tänkta och kan vara viktiga för anläggningens fortsatta garantiåtagande.

Att välja rätt filter kan verka omständligt, men de tycker inte vi.
Ta kontakt med oss så hjälper vi er att hitta det filter ni behöver.

Luftfilter är en förbrukningsvara och behöver bytas regelbundet för att bostadens friskluft effektivt ska filtreras från pollen, smutspartiklar och andra föroreningar.

Vi tillbringar ca 90% av vår tid i inomhus miljö och därför är det otroligt viktigt att inomhusklimatet är bra. Därför rekommenderas det att byta sina luftfilter minst 1 gång per år då partiklar och smuts sätter igen filternas funktion/flöde.

Får man för sig att hoppa över tidsintervallen påverkar det samtliga i fastigheten med obalans i ventilationssystemet. Det kan även leda till fukt- och mögelproblem, vilket kan orsaka hälsoproblem