Rengöring av frånluftsventil/kanal

En rensning av luftdonen & kanalerna ger många fördelar.

Frånluften är justerad till ett specifikt flödesvärde.
(Uppmätt från byggtid innan inflyttning och med era original filter).

Det är därför viktigt att ventilen/kanalerna hålls rena, samt att man inte ändrar på ventilens inställda värde.
(Händer ibland att någon öppnar upp ventilen när man haft gäster och tycker det blev instängt eller någon har rökt).

Mera inneluft som ventileras ut, innebär mer uteluft som kommer in, och är det då kallt ute så får man en kall lägenhet, mer än vad som är tänkt att värmas upp av radiator.

Rena ventiler och kanaler ger bättre inomhusklimat och bättre värmeåtervinning.

Begär offert

Vad ingår i en kanalrensning?

Mycket luft flödas genom ventilationskanalerna. Luften för även med sig damm och partiklar som efter ett tag sätter igen kanalerna. Oftast syns endast dammet kring luftdonen, exempelvis i köket eller badrummet/toaletten – men efter antal år i drift så bildas ett lager med smuts i kanalerna.

En rensning av kanalerna ger många fördelar. Främst blir luftflödena bättre, luften renare och systemet håller dessutom längre. I samband med rensningen så rengörs även luftdonen samt en injustering med kalibrerade instrument.

Rengöring av kanalerna kan utföras på olika sätt. Vi har valt att suga ut och ta hand om all damm. På så vis forslas inte allt damm vidare ut i kanalerna och möjligheten till att fastna på vägen mot de gemensamma aggregaten och dess filter.