Rengöring av frånluftsventil/kanal

Rensning av frånluftventilerna & kanalerna ger många fördelar!
Frånluften är injusterad till ett specifikt flödesvärde i varje frånluftsventil.
(Uppmätt från byggtid innan inflyttning och med era original filter).

Det är viktigt att ventilerna/kanalerna hålls rena, samt att man inte ändrar på ventilens inställda värde. Ett av de vanligaste felen som vi märker när vi är ute hos medlemmar och brf: er är att medlemmarna inte kan eller vågar ta ner ventilerna för rengöring. Detta blir ett stort problem i längden och påverkar hela fastigheten. Råkar man skruva/öppna upp konan i mitten av frånluftsventilen får man nu ett ökat luftflöde.

Ju mer luft som ventileras ut, innebär att mer uteluft kommer in.
Är det då kallt ute så skapas kalldrag/kall lägenhet, då radiatorn inte klarar av att värma upp all tilluft.

Rena ventiler och kanaler ger bättre inomhusklimat, bättre värmeåtervinning och lägre elkostnader.

Begär offert

Vad ingår i en kanalrensning?

Mycket luft flödas genom ventilationskanalerna. Luften för även med sig damm och partiklar som efter ett tag sätter igen kanalerna. Oftast syns endast dammet kring luftventilerna, exempelvis i köket eller badrummet/toaletten – men efter antal år i drift så bildas ett lager med smuts i kanalerna.

En rensning av kanalerna ger många fördelar. Främst blir luftflödena bättre, luften renare och systemet håller dessutom längre. I samband med rensningen så rengörs även luftventilerna samt en injustering med kalibrerade instrument.