Filterbyte

Bostadskontroll har utbildad personal som både, en dag, kväll eller helg kan komma ut till föreningen för att utföra detta arbete, samtidigt som vi kontrollerar att allt är som det ska med era funktioner på ventilationsdon m.m. Vi upptäcker ofta igensatta ventiler och därmed ingen tillförsel av luft sker över huvud taget. De förbrukade filterna tar vid hand om för transport till återvinningscentral. Dessa filter skall inte slängas i de vanliga avfallssoporna. Efter utfört arbete skickas en rapport på utfört arbete och de ev. anmärkningar vi har upptäckt.

Bostadskontroll Stockholm AB strävar efter att ha bästa kvalité till lägsta pris. Hittar ni ett billigare pris på en exakt samma produkt så kommer vi göra vårt bästa för att erbjuda ett bättre pris.

Intresserad vad era filter kostar?

Begär offert

Luftfilters syfte är att fånga upp partiklar och bör bytas minst en gång per år, (vissa områden som byggarbetsplatser och högt trafikerade områden kan nödgas byta redan efter 6-7 månader). Om inomhusluften innehåller föroreningar, andas vi in dem i våra kroppar och de kan påverka vår hälsa. I värsta fall kan skadliga partiklar bidra till allvarliga sjukdomar.
Extra viktigt är det nu i dessa Coronatider att man inte tummar på inomhusmiljön!

Bostadskontroll Stockholm AB är representant för luftfilter i Stockholm, där vi både säljer och erbjuder filterbyten för tilluftsventiler samt FTX aggregat. I första hand arbetar vi med originalfilter eftersom det är de filter som är avsedda och injusterade från start i er fastighet och skall garantera rätt luftkvalitet, luftflöde och täthet. Givetvis kan vi ta fram andra kvalitetsfilter på förfrågan, men rekommenderar alltid originalet.
Att låta oss byta filter är en bra värdemätare på att filter verkligen blir utbytta i er förening.  Det kan t.o.m. vara ett få antal lägenheter i fastigheten som ej har utfört ett byte, för att det ändå kan innebära en obalans i anläggningen. Ta därför hjälp med att få detta arbete utfört för att säkerställa bytet samtidigt.

 

Vad händer om jag inte byter luftfilter?

Om man struntar i att byta filter så kommer bostaden inte förses med rätt mängd luft eftersom att filter är en förbrukningsvara som efter tiden blir igensatta. Igensatta filter minskar luftflödet och ventilationseffektiviteten som bland annat ökar risken för mögel, kalldrag, knarrande golv samt ovälkomna lukter så som matos m.m. från grannar.Igensatta filter orsakar onödigt slitage på fläktar och förkortar livslängden på aggregaten. Energiförbrukningen ökar även då fläktarna får arbeta med ett ökat motstånd.

En rekommendation är därför att byta sina luftfilter minst 1 gång per år, för att få bäst resultat. Filterbytena bör ske regelbundet för att hålla luften ren och skydda medlemmarna samt ventilationsaggregatet mot smuts och partiklar.

Studier runt om i världen visar en ökad risk för hjärt- och kärlproblem, inklusive dödsfall i stroke, i förhållande till kort- och långtidsexponering för halter av luftföroreningar, särskilt partiklar. Exempel är partiklar från fordon och däckfragmentisering, som kan ledas in inomhus genom mekaniska ventilationssystem, som hamnar i lungorna när de andas in i blodomloppet och flyttas till andra organ.

Filter bör bytas 2 ggr/år särskilt när:(Okulärt smutsiga filter skall alltid bytas ut omedelbart)

  • Familj med små barn (minimera astma, allergirisken)
  • Bor nära en skog eller mycket träd i närheten (rikligt med pollen)
  • Vid nybyggnationer (Damm från lastbilar/byggen sätter snabbt igen filterna)
  • Bostaden ligger nära tungt trafikerade gator, industriområden och dylikt

 

När behöver jag byta ut mina filter?

Den allmänna riktlinjen och rekommendationen är att till och frånluftsfilter skall bytas 1 till 2 gånger per år beroende på hur omgivningen ser ut och försmutsningsgraden på filterna.

Rekommendationen är att bytet sker på våren innan pollensäsongen alternativt på hösten inför uppvärmningssäsongen. Det är då extra viktigt med rena och fräscha filter som har till uppgift att förse bostaden med rätt mängd frisk luft.