Filterbyte

Bostadskontroll Stockholm AB är representant för luftfilter i Stockholm, där vi både säljer och erbjuder filterbyten för tilluftsventiler samt FTX aggregat. I första hand arbetar vi med originalfilter eftersom det är de filter som är avsedda och injusterade från start i er fastighet och skall garantera rätt luftkvalitet, luftflöde och täthet. Givetvis kan vi ta fram andra kvalitetsfilter på förfrågan, men rekommenderar alltid originalet.

Att erlägga en låg kostnad per lägenhet och år är ett gott investerat kapital för att säkerställa en viktig funktion, för medlemmars hälsa och fastighetens kondition/energikostnad. Vi strävar alltid efter att ha det lägsta priset på marknaden.
Hittar ni ett billigare pris på en exakt samma vara så kommer vi göra vårt bästa för att utmana det.

Intresserad vad era filter kostar? 

Begär offert  

Att låta Bostadskontroll komma för att byta filter är en bra värdemätare på att filter verkligen blir utbytta i er förening. Om en fläktmotor “går för hårt” p.g.a. att man har smutsiga filter är givetvis ej att rekommendera. Det innebär att fläktarna måste jobba hårdare för att få luften att förflytta sig – vilket slösar energi och ökar slitaget. Det kan t.o.m. vara få antal lägenheter i fastigheten som ej har utfört ett byte, för att det ändå kan innebära en obalans i anläggningen. Ta därför hjälp med att få detta arbete utfört för att säkerställa bytet samtidigt.

Bostadskontroll har utbildad personal som både, en dag, kväll eller helg kan komma ut till föreningen för att utföra detta arbete, samtidigt som vi kontrollerar att allt är som det ska med era funktioner på ventilationsdon m.m. Det har ofta hänt att vi upptäckt igensatta ventiler och därmed ingen tillförsel av luft över huvud taget.

Att vi sedan tar med det förbrukade filtret för transport till återvinningscentral är nog så värdefullt. Dessa filter skall inte slängas i de vanliga avfallssoporna. Efter utfört arbete skickas en rapport på utfört arbete och de ev. anmärkningar vi har upptäckt.

Varför bör jag byta filter?

Visste du att c:a 40 % av alla barn har problem med astma eller allergi?
Genom bra ventilation kan du halvera risken att ditt barn får dessa sjukdomar.

Vi som bor i Sverige tillbringar ofta 90 % av vår tid inomhus och hälften av den tiden är vi hemma. Kvaliteten på inomhusluften har därför stor inverkan på vårt välbefinnande och hur vi mår.

Varje dag behöver en vuxen människa ca 1 kg mat, 2 liter vätska och hela 25 000 liter luft. Att ställa kvalitets krav på den mat och vätska vi konsumerar är en självklarhet för de flesta. Men hur är det med luften vi andas?
Luften vi andas tas ofta som en självklarhet och förutsätts vara bra.

Normalt tänker vi kanske på bilavgaser, pollen och olika typer av utsläpp när vi tänker på luftföroreningar.

 

Studien visar att bra ventilation:

  • Minskar risken att få astma och allergier
  • Ökar arbetseffektiviteten / minskar trötthet
  • Bidrar till bättre hälsa och lägre sjukfrånvaro
  • Är en förutsättning för välisolerade och täta hus i vårt kalla klimat
  • Spar energi och bidrar till bättre ekonomi

Bra ventilation tar inte bort risken för astma eller allergi men barn som bor i hus med bra ventilation har påtagligt bättre förutsättningar att förbli friska. Flertalet bostäder i Sverige har för låg luftomsättning enligt studier. 60 % av alla lägenheter och 80% av alla villor uppfyllde inte de krav som vi har för luftomsättning i Sverige.
Då är det lätt att förstå vikten av en väl fungerande ventilation.