Filterbyte

Bostadskontroll har utbildad personal som både, en dag, kväll eller helg kan komma ut till föreningen för att utföra detta arbete, samtidigt som vi kontrollerar att allt är som det ska med era funktioner på ventilationsdon m.m. Vi upptäcker ofta igensatta ventiler/kanaler och därmed ingen tillförsel av luft sker över huvud taget. De förbrukade filterna tar vi hand om för transport till återvinningscentral. Dessa filter bör inte slängas i de vanliga avfallssoporna. Efter arbetet får styrelsen en rapport på utförandet samt ev. anmärkningar vi har upptäckt med åtgärdsplan.

Slipp strul,  osäkerhet och många timmars nedlagt tid.
Låt oss byta filter åt er!
Bostadskontroll Stockholm AB strävar efter att ha bästa kvalité till lägsta pris. Hittar ni samma filter till ett bättre pris, hör av er till oss!

Intresserad vad era filter kostar?

Begär offert

Minskad elkonsumtion
För att minska energikostnaderna och förbättra effektiviteten så spelar ventilationsfiltren en stor roll. Luftfiltren ska rena luften på ett effektivt sätt utan att orsaka högt tryckfall, vilket minskar belastningen på fläktsystemet och sänker energikostnaderna. När filterna blir igensatta med partiklar ökar motståndet och fläktarna får jobba hårdare och gå upp i varv.
Se till att ha rätt tidsintervall för filterbytet. Det är onödigt att slösa med energin! 

Bostadskontroll Stockholm AB är representant för luftfilter i Stockholm, där vi både säljer och erbjuder filterbyten bakom radiatorerna (FX) samt filterna för den gemensamma ventilationen (FTX). I första hand arbetar vi med originalfilter eftersom det är de filter som är avsedda och injusterade från start i er fastighet och skall garantera rätt luftkvalitet, luftflöde och täthet. Givetvis kan vi ta fram andra kvalitets filter på förfrågan, men rekommenderar alltid originalet. Att låta oss byta filter är en bra värdemätare på att filter verkligen blir utbytta i er förening.  Erfarenhet är att om ansvaret lämnas på medlemmen byts sällan samtliga filter i en fastighet och obalans skapas. Ta därför hjälp med att få detta arbete utfört för att säkerställa bytet samtidigt.

 

Vad händer om jag inte byter luftfilter?

Struntar man i att byta filter kommer bostaden inte förses med rätt mängd luft eftersom att filter är en förbrukningsvara som efter tiden blir igensatta. Igensatta filter minskar luftflödet och ventilationseffektiviteten som bland annat ökar risken för mögel, kalldrag, knarrande golv samt ovälkomna lukter så som matos m.m. från grannar. Igensatta filter orsakar onödigt slitage på fläktar och förkortar livslängden på aggregaten. Energiförbrukningen ökar även då fläktarna får arbeta med ett ökat motstånd. En rekommendation är därför att byta sina luftfilter minst 1 gång per år, för att få bäst resultat. Filterbytena bör ske regelbundet för att hålla luften ren och skydda medlemmarna samt ventilationsaggregatet mot smuts och partiklar.

Studier runt om i världen visar en ökad risk för hjärt- och kärlproblem, inklusive dödsfall i stroke, i förhållande till kort- och långtidsexponering för halter av luftföroreningar, särskilt partiklar. Exempel är partiklar från fordon och däckfragmentisering, som kan ledas in inomhus genom mekaniska ventilationssystem, som hamnar i lungorna när de andas in i blodomloppet och flyttas till andra organ.


När behöver jag byta ut mina filter?

Den allmänna riktlinjen och rekommendationen är att till och frånluftsfilter skall bytas 1 till 2 gånger per år beroende på hur omgivningen ser ut och försmutsningsgraden på filterna.

Rekommendationen är att bytet sker på våren innan pollensäsongen alternativt på hösten inför uppvärmningssäsongen. Det är då extra viktigt med rena och fräscha filter som har till uppgift att förse bostaden med rätt mängd frisk luft.

 

Filter bör bytas 2 gånger/år speciellt när: 

  • Familj med små barn (minimera astma, allergirisken)
  • Bostaden ligger nära trafikerade gator eller industriområden
  • Bor nära skog eller mycket träd i närheten, (rikligt med pollen)
  • Nybyggnationer (damm från lastbilar/byggen sätter snabbt igen filterna)

(Okulärt smutsiga filter ska alltid bytas ut omedelbart)