Luftfilter

Luftfilter är, trots sitt enkla utseende en komplicerad produkt.
Filter ska klara att utan onödigt stort motstånd, både släppa igenom ett tillräckligt stort luftflöde och samtidigt avskilja skadliga partiklar, dvs. partiklar som förorsakar problem för såväl människor som ventilationsanläggningar.
Använd därför enbart kvalitetsprodukter!

Bostadskontroll Stockholm AB kan montera eller enbart leverera filter till alla anläggningar och arbetar med olika filtertillverkare, bl.a. en av Europas största tillverkare av luftfilter som har över 100 års erfarenhet.

Hjälp med att hitta era filter eller vill beställa?

pris på luftfilter beställ luftfilter

Vanliga filter som vi tillhandahåller samt vanliga frågor:


 

Originalfilter i bl.a. JM fastigheter.
Art.nr:
23310-854 / DP 743200: ePM1 55% 360x300x18 mm

Dessa radiatorfilter är tillverkade i tätveckat mikroglasfiber med en yta på 1,05 m2/st. Den stora
filterytan ger låga initialtryckfall och har 10 ggr större filteryta än ett plantfilter som har en yta på 0,1 m2/st.

Originalfilter har alltså en betydligt längre livslängd, garanterar rätt filtrering, täthet och ger rätt flöde som er fastighet är grundinställd på. DP 743200 är för närvarade JM AB:s original filter och är framtaget för lägsta möjliga tryckfall och bästa filtrering mot hälsofarliga partiklar och avskiljer partiklar i storleken 0,3-1 tusendels millimeter,
(ePM1 betecknar partiklar mindre än 1 mikrometer).

Teknisk data:

 • Bredd: 300 mm
 • Höjd: 360 mm
 • Djup: 18 mm
 • Filterklass ePM1: 55% (F7-filter)
 • Lev. artikelnr: DP 743200
 • Artikelnr. från byggstart: 23310-854

Originalfiltret är konstruerat så att uteluften filtreras genom HELA filtret. Med ett enkelt plant filter blir oftast resultatet att filtreringen enbart sker där intagskanalen möter filtret, och därmed förloras luftfiltrets syfte att filtrera luften och planfiltret sätts igen snabbt och blir obrukligt!
(Sämre filtrering och kortare livslängd på luftfiltret).

beställ luftfilter

Här under ser ni exempel på hur använda planfilter kan se ut:

Varför skall man använda original/kvalitets filter?

Med original filter garanterar man rätt filtrering, täthet/rätt mått och rätt flöde som er fastighet från byggstart är grundinställd på. Används fel filter riskerar man att rubba balansen där konsekvensen kan leda till kallras (drar kallt om golvet) och högre uppvärmningskostnader samt att man riskerar att få försämrad luftkvaliteten/minskat luftflöde som bland annat ökar risken för mögel.

Önskas mer information/fakta, så är ni välkomna att kontakta oss.

Luftfilter anpassade för luftdonet: Easy-Vent och finns även som aktivt kolfilter.

Dessa luftfilter är placerade bakom radiatorerna och de två vanligaste modellerna har måtten:
-210 modellen: 443 mm bred, 210 mm hög  /  –310 modellen: 443 mm bred, 310 mm hög.

Våra radiatorfilter är effektiva filter med en hög avskiljningsgrad & klassificerade ISO 16890 ePM10 70%. Filtren fångar större partiklar som pollen, sporer och damm filtreras bort till 100 %. Avgaser och tobaksrök avskiljs merparten av de fasta partiklarna, men ej luktämnen i gasform.

 

beställ luftfilter


Luftfiltret är ett progressivt filter och är uppbyggt av syntetiska fibrer med olika densitet. Det första porösa skiktet fångar in större partiklar. Mindre partiklar tas om hand i mellanskiktet varefter riktigt små partiklarna slutligen stoppas av mikrofiberskiktet. Konstruktionen med filtrerande skikt ger en mycket god stofthållningsförmåga. Eftersom partiklar ackumuleras inuti filtret bibehålls också ett lågt tryckfall, vilket innebär att den viktiga genomströmningen av luft inte hindras och filtret får en lång livslängd.
Uppfyller brandklass F1 (enligt DIN 53438-3).

Radiatorfilter: Purmo 490x54x54 mm ePM1 55% 

Dessa filter är placerade under radiatorerna och har måtten: 490 mm bred, 54 mm hög och 54 mm djup. Luftfiltren är tillverkade med fuktbehandlad papp och framtaget för lägsta möjliga tryckfall och bästa filtrering mot hälsofarliga partiklar, avskiljer 55% av alla partiklar i storleken 0,3-1 tusendels millimeter. (ePM1  betecknar partiklar mindre än 1 mikrometer).


beställ luftfilter

 

Vi arbetar med kvalitets filter som är klassificerat och godkänt via Eurovent.

 • Stor/hög filtreringsyta.
 • Limmet som används är ett miljöanpassat och livsmedelklassat lim.
 • Media i glasfiber med limseparatorer.
 • Vid kontinuerlig drift max 70 ⁰C
 • Luftfuktighet: 100% RH

Några exempel på aggregat: Exhausto / Flexit / Enervent / Nibe / Östberg – HERU

Vi erbjuder ventilationsfilter till bra pris, av hög kvalitet som uppfyller alla de krav som ställs!

Många av våra kunder har sparat in tio tusentals kronor genom att de har låtit oss ombesörja filterna till den gemensamma ventilationen.

Behöver ni FTX-filter med specialmått ordnar vi detta åt er!

Låter det intressant så hör ni av er med modell och mått på filterna. Hittar ni inte informationen så kommer vi ut kostnadsfritt till er och återkommer med ert prisförslag.

beställ luftfilter

Vi har filter till alla Systemair aggregat.

Exempel på filtersatser: VTC 300 / VR 300 / VR400 / VR700 / VSR300 / SAVE VTR
Kontakta oss för offert på just era filter.

beställ luftfilter

Vi har filter till alla Swegon aggregat.

Exempel på filtersatser: Swegon Casa W80/W100 – Swegon Casa R2/R3/R5/R7/R9 Smart
Swegon Casa  W3/W4/W5/W9/W290

Kontakta oss för offert på just era filter.

beställ luftfilter

Vi har filter till alla Fläktgroup – Fläktwoods aggregat.

Exempel på filtersatser: RDKG / RDKR / RDKS / RDAF Maxi / RDAF Mini – RDAF/RDAE MIDI
Kontakta oss för offert på just era filter.

beställ luftfilter

 

Har ni fler frågor eller funderingar angående luftfilter vi presenterat här nedan, hör ni bara av er!

 

Kontakt

Förklaring av PM storlekar

PM 1 – Avskiljningsgrad: 50-95%. Partikelstorlek 0,3-1 µm.
PM 2,5 – Avskiljningsgrad: 50-95%. Partikelstorlek upp till 2,5 µm.
PM 10 – Avskiljningsgrad: 50-95%. Partikelstorlek upp till 10 µm.
Coarse – Avskiljningsgrad: inget krav. Partikelstorlek större än 10 µm.

1 µm= 1 mikrometer dvs, en tusendels millimeter.

När partiklar andas in kan de nå ner i andningsorganen och orsaka negativa hälsoeffekter både på kort och lång sikt.

 • Covid-19: 0,02-0,4 µm i diameter
 • Brandrök: 0,4-0,7 µm i diameter (gäller även avgaser)
 • Bakterier: 1-3 µm i diameter
 • Pollen: >10 µm i diameter
 • Människans hår: 60-120 µm i diameter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filterna förhindrar skadliga partiklar som avgaspartiklar och andra luftföroreningar från att tränga in i bostaden och ventilationssystemet, vilket förbättrar inomhusmiljön.
Våra luftfilter hindrar även pollen och minskar symtom som är relaterade till allergier.

Bostadskontroll Stockholm AB har filter som passar alla ventilationsdon och aggregat på marknaden.

Astma & Allergi
Det är många som lider av pollenallergi och upplever symptom som andningssvårigheter eller allergisk snuva. Med våra kvalitets filter fångar man upp skadliga partiklar samt pollen. Har man stora problem med pollen kan man behöva byta filtret oftare, eftersom filtret täpps igen och funktionen minskar.

Använd er inte utav ett enklare ”pollenfilter” utan se till att luftfiltret har rätt PM filtrering.

 

Det finns många anledningar till varför man ska byta sina filtret i bostaden och här är några av anledningarna till varför det är viktigt att man gör detta:

 • Hälsan – Friskare och renare luft i bostaden
 • Minskar energi/elförbrukningen
 • Man ökar livslängden på fläktar och lager, (onödiga reparationskostnader)
 • Minskar risken för mögel
 • Ökar luftflödet och ventilationseffektiviteten
 • Skyddar ventilationsaggregatet mot smuts och partiklar

Förbättrad hälsa
Förbättrad hälsa är något som vi alla strävar efter, och en viktig faktor för att uppnå detta är att andas ren luft. Tyvärr kan luftföroreningar vara en stor bov i dramat när det kommer till hälsa, och enligt Naturvårdsverket kan de leda till allt från hjärt- och kärlsjukdomar till cancer.

Minskad elkonsumtion
För att minska energikostnaderna och förbättra effektiviteten har ventilationsfiltren utvecklats med hög filtreringskapacitet men med lågt tryckfall. Detta innebär att filtren kan rena luften på ett effektivt sätt utan att orsaka högt tryckfall, vilket minskar belastningen på fläktsystemet och sänker energikostnaderna.

Att välja piratfilter eller det billigaste alternativet kan bli dyrt!

Billigare och enklare filter tenderar oftast att inte vara lika effektiva, och det mest oroande är om de inte filtrerar luften tillräckligt! Fel filtreringsgrad (som mäts i PM) kan ge högre luftmotstånd och sätter igen filterna snabbare. Då förbrukar fläktarna mer el och slits ut snabbare. Så att det man sparade på filterpriset helt eller delvis äts upp av högre elräkningar och reparationer på aggregaten.

Fördelen med att använda kvalitets filter/original filter är att ventilations-anläggningen från start är injusterad med dessa filter, motsvarar de flöden som är tänkta och kan vara viktiga för anläggningens fortsatta garantiåtagande. Rätt filtrering, Rätt flöde, Rätt täthet & mått på filtret.

Att välja rätt filter ska inte vara svårt.
Ta kontakt med oss så hjälper vi er att hitta det filter ni behöver.

Luftfilter är en förbrukningsvara och behöver bytas regelbundet för att bostadens friskluft effektivt ska filtreras från pollen, smutspartiklar och andra föroreningar.

Rekommendationen är att bytet sker 2 ggr/år då partiklar och smuts sätter igen funktion och flöde.
En gång på våren innan pollensäsongen och en gång på hösten inför uppvärmningssäsongen.

Då vi tillbringar ca 90% av vår tid i inomhusmiljö är det otroligt viktigt att inomhusklimatet är bra.
Hoppar man över tidsintervallen påverkar det samtliga i fastigheten med obalans i ventilationssystemet. Det kan även leda till fukt- och mögelproblem, vilket kan orsaka hälsoproblem