Obligatorisk Ventilations Kontroll    

OVK står för Obligatorisk Ventilations Kontroll och är en besiktning som utförs för att säkerställa inomhusklimatet och att ventilationssystemen fungerar korrekt. Kontrollen ska utföras av en certifierad kontrollant som också kan ge förslag till hur energiåtgången kan minskas för ventilationen, utan att det ger en försämrad inomhusmiljö.

Första besiktning ska göras när ventilationssystemet tas i bruk, innan inflyttning. För de flesta byggnader ska sedan OVK utföras regelbundet, var 3:e eller 6:e år beroende på ventilationssystem.

Det är viktigt att personer som vistas i byggnaden ska kunna behålla bästa tänkbara hälsa och därmed verifiera samhällets krav om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön med avseende på luftens kvalité uppfylls.

Ovk - offert

Se vår tabell med intervaller för olika kategorier av byggnader.

Byggnader och typ av ventilationssystemIntervall
Förskolor, skolor, vårdlokaler och andra liknande byggnader. Oavsett typ av ventilationssystem.3 år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. FT-, FTX-ventilation 3 år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. S-, F-, FX-ventilation6 år
En- och tvåbostadshus med FX-, FT-, FTX-ventilation.Endast en första installationsbesiktning innan systemet tas i bruk. Ingen återkommande besiktning.

Begrepp

  • S-ventilation = Självdragsventilation.
  • F-ventilation = Fläktventilation där frånluftsflödena är fläktstyrda.
  • FT-ventilation = Fläktventilation där både frånluft- och tilluftsflödena är fläktstyrda.
  • FX-ventilation = Fläktventilation på frånluften m. värmeåtervinning (värmeväxling)
  • FTX-ventilation = FT-ventilation med värmeåtervinning. (värmeväxling)

OVK är reglerat i lag genom Plan- och byggförordningen
samt Plan- och bygglagen

Kravet på OVK finns sedan 1991. Det bör finnas OVK-protokoll för byggnaden hos kommunens byggnadsnämnd, från regelbundna kontroller. Det är fastighetsägaren (t.ex. brf: ens styrelse), som har
ansvar för att den kontrollen blir utförd samt att ett OVK intyg finns
synligt på plats i fastighetens entré.

Relaterad kompletterande information
Boverkets föreskrift BFS 2011:16

Vanliga funderingar kring OVK!

Det viktigaste är att berörda lägenheter, lokaler och teknikutrymmen är tillgängliga på OVK-besiktningsdagen. Om fastigheten har smutsiga/igensatta filter kommer detta påverka luftflödena och det finns risk för ett nedslag (ej godkänd besiktning) därför att utrymmet inte uppfyller rätt luftombyte.

Innan OVK-besiktningsdagen är det till stor hjälp om ventilationsritningar, drift- och underhållsinstruktioner och föregående OVK-protokoll finns tillgängliga. Saknas dokumenten går det oftast bra ändå men det kan medföra att det blir en OVK-anmärkning.

I flerbostadshus är målet att kontrollera samtliga lägenheter och ev. lokaler.
Det är upp till besiktningsman att avgöra följden av att inte ha kommit in i samtliga lägenheter och oftast beroende på hur många värden som saknas, för att kunna ge ett godkänt OVK intyg.

Sedan 1991 bestämdes i svensk lag att det ska finnas OVK protokoll för nya flerbostadshus.
Dessa protokoll ska tillkännages kommunens byggnadsnämnd samt ett OVK intyg hängas upp på synlig plats i fastighetens entré.

Enligt lag är det byggnadens ägare som ska se till att fel och brister som upptäcks vid OVK-besiktning åtgärdas omgående. T.ex. om medlem i en brf. förening har byggt bort ventilationshålet i köket så kan brf:ens styrelse begära att den boende skall bekosta åtgärden till rätt funktion igen. Om felet istället beror på att brf:ens gemensamma fläkt eller vent-don är trasig så är det upp till brf:en att bekosta åtgärden.

Vi kan hjälpa er med OVK-åtgärder både före och efter besiktningen!

Varför Bostadskontroll Stockholm AB?

  • Erfarenhet av alla slags ventilationssystem, även äldre byggnader.
  • Kompetens inom kombinationen ventilation och styr- och reglerteknik.
  • Innan uppdraget ordnar vi aviseringslappar (levereras digitalt), färdiga för styrelsen att uppsättas i trappuppgång/delas ut till boende.
  • För att underlätta ett godkännande av OVK utför vi enklare rengöring & justeringar av felinställda ventiler i möjligaste mån under OVK-besiktningen.
  • Vi erbjuder även ventil, kanalrengöring och injustering av ventilationssystemet i samband med OVK-besiktningen. Det brukar vara uppskattat av boende att direkt få en godkänd besiktning och att endast ta emot besök vid ett tillfälle.

Vi sköter också kontakten med kommunens byggnadsnämnd som är tillsynsmyndighet för OVK. Vid utförd kontroll får ni ett intyg som ska placeras synligt vid fastighetens entré. Vite kan utfordras av kommun om OVK inte är utförd inom tänkta perioder.

Offertförfrågan på OVK-besiktning

Ring oss om du har frågor om OVK-besiktning eller använd formuläret för att bli kontaktad med ett kostnadsförslag.

 

*” anger obligatoriska fält

E-post*

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.