DP 743200 / 23310-854

Dessa originalfilter är gjorda i tätveckat mikroglasfiber med en yta på 1,05 m2/st. dvs. 10 ggr större filteryta än ett plant filtermedia som har en yta på 0,1 m2.

Originalfilter har alltså en betydligt längre livslängd, garanterar rätt filtrering, täthet och ger rätt flöde som er fastighet är grundinställd på.

DP 743200 är JM AB:s original filter som är framtaget för lägsta möjliga tryckfall och bästa filtrering mot hälsofarliga partiklar, avskiljer 55% av alla partiklar i storleken 0,3-1 tusendels millimeter.
Originalfiltret är konstruerat så att uteluften filtreras genom HELA filtret. Det är 71 st. veck på filtret.

Med ett enkelt plant filter blir oftast resultatet bara att filtreringen sker där intagskanalen möter filtret, och därmed förloras luftfiltrets syfte att filtrera luften då planfiltret sätts igen snabbt och blir obrukligt.

Bild från en konkurrents planfilter:

Varför skall man använda original/kvalitets filter?

Hela ventilationssystemet är injusterat för det tryckfall som blir över original filtret. Byts detta ut rubbas balansen med risk för undertryck i lägenheterna där resultatet riskerar bli att frånluft från kök/toalett sprider sig till angränsande rum alt. övertryck där kallras och högre uppvärmningskostnader blir oönskade konsekvenser.

Önskas någon mer info/fakta hör ni bara av er.

Begär offert