Därför är det viktigt att byta ventilationsfilter

Förbättrad hälsa

Förbättrad hälsa är något som vi alla strävar efter, och en viktig faktor för att uppnå detta är att andas ren luft. Tyvärr kan luftföroreningar vara en stor bov i dramat när det kommer till hälsa, och enligt Naturvårdsverket kan de leda till allt från hjärt- och kärlsjukdomar till cancer.

Minskad elkonsumtion

För att minska energikostnaderna och förbättra effektiviteten har ventilationsfiltren utvecklats med hög filtreringskapacitet men med lågt tryckfall. Detta innebär att filtren kan rena luften på ett effektivt sätt utan att orsaka högt tryckfall, vilket minskar belastningen på fläktsystemet och sänker energikostnaderna.

Problemfria & snabba ventilationsfilterbyten

Bostadskontroll Stockholm AB är ett entreprenadföretag inom ventilation som utför filterbyten samt försäljning av luftfilter åt bostadsrättsföreningar samt privatpersoner.

Vi har bred kompetens och erfarenhet och utför även luftflödesmätningar, injusteringar, OVK-besiktningar, m.m.

Slipp strul, stress och osäkerhet – låt oss byta filter åt dig istället!

Kontakta oss!

Ventilationsfilter för lägenheter & flerbostadshus

Ett ventilationsfilter används för att rena luften i en bostad. Det finns flera olika typer av ventilationsfilter som kan användas för att ta bort partiklar som finns i luften, inklusive damm, pollen, bakterier och virus. Genom att avlägsna dessa partiklar från luften kan luftkvaliteten förbättras och mängden skadliga ämnen som kan andas in minskas.

Ventilationsfilter kan tillverkas av en mängd olika material, till exempel fiber, glasfiber, syntetiskt material eller aktivt kol. Valet av material beror på filterns specifika användning och vilka partiklar som behöver tas bort från luften.

Det finns olika klassningar av ventilationsfilter som är baserade på deras förmåga att fånga upp olika storlekar på partiklar. Ju högre klassning ett filter har, desto bättre är dess förmåga att avlägsna små partiklar från luften. Det är viktigt att välja rätt typ av filter och klassning för att uppnå bästa möjliga resultat.

Sammanfattningsvis, ventilationsfilter är en viktig del av luftreningsprocessen i bostäder. Genom att fånga upp och avlägsna partiklar från luften kan de bidra till att förbättra luftkvaliteten och skydda människors hälsa.

 

Hur länge håller ett ventilationsfilter?

Ett ventilationsfilter har en livslängd på ungefär 6-12 månader, men detta kan variera beroende på omgivande faktorer som damm och luftföroreningar. När filtret blir igentäppt ökar tryckfallet och det blir svårare för luften att passera igenom filtret, vilket minskar dess förmåga att rena luften. Därför är det viktigt att byta filter med jämna mellanrum.

Det är viktigt att notera att det är svårt att förlänga livslängden på ventilationsfilter genom att dammsuga dem, eftersom de flesta filter på marknaden bygger på en filtreringsteknik med statiskt laddning. Detta innebär att partiklar fastnar på filtret på grund av dess laddning, vilket inte går att ta bort genom dammsugning. Endast grovfilter kan återanvändas efter att de har dammsugits.

Om du märker att filtret har blivit smutsigt eller igentäppt bör du byta det oftare än vanligt för att säkerställa att det fortfarande fungerar effektivt. Att byta ventilationsfilter regelbundet är viktigt för att förbättra luftkvaliteten och skydda hälsan hos de som vistas i hemmet.

 

Vad gör ett ventilationsfilter?

Ett ventilationsfilter är en viktig komponent i ett ventilations- eller luftkonditioneringssystem. Dess huvudsakliga syfte är att rena luften genom att filtrera ut partiklar och föroreningar som finns i luften som kommer in i systemet. Detta förhindrar att dessa partiklar sprids vidare i utrymmet och förbättrar därmed luftkvaliteten.

Ventilationsfilter finns i olika typer och storlekar, beroende på vilken typ av luftkonditionering eller ventilationsystem som används och vilken typ av partiklar som filter ska stoppa. De vanligaste typerna av filter är mekaniska filter och elektroniska filter.

Sammanfattningsvis har ett ventilationsfilter en viktig roll att spela för att upprätthålla god luftkvalitet i inomhusmiljöer. Genom att filtrera ut partiklar och föroreningar i luften som kommer in i ventilations- eller luftkonditioneringssystemet bidrar det till att förbättra hälsan och trivseln för de som vistas i utrymmet. Det är viktigt att välja rätt typ av filter och byta dem regelbundet för att upprätthålla effektiviteten och förlänga livslängden för ventilationssystemet.