Brf. Hästkastanjen
Långbro Park, Stockholm

Vår förening upplever Bostadskontroll som en mycket seriöst företag. Alltid väl förberedda och noggranna i sin planering inför det aktuella uppdraget. Ett väl genomförande och uppföljning i form av redovisning av utfört arbete, skapar en trygghet för oss i vår bostadsrättsförening.

Inge Nilsson
Brf. Hästkastanjen, Långbro Park